//Sabiedriskās (sociālās) uzņēmējdarbības ideju konkurss

Sabiedriskās (sociālās) uzņēmējdarbības ideju konkurss

Šā mēneša sākumā, 9 decembrī ’17, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notika starptautiska ‘’Sociālās uzņēmējdarbības konference’’ jauniešiem.

10 labākās komandas no dažādām Eiropas vietām iepazīstināja ar savām idejām kā atvieglot patvēruma meklētāju iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. Komandu sniegumu vērtēja īpaši izraudzīta žūrija, kuras locekļi strādā attiecīgajā nozarē.

Ar savām runām uzstājās īpaši lūgti viesi no ASV sociālā uzņēmuma ‘’Natakallam’’ un bēgļu lietu komisāre no Lietuvas apvienoto nāciju (UNHCR) pārstāvniecības. Dalībnieku vidū bija arī pārstāvji no diviem uzņēmumiem –  ‘’Enterprise Lithuania’’ un ‘’Mano Guru’’, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbības veicināšanu sociālās iekļaušanas jomā, starptautiskā mērogā.

Konferences laikā tika runāts par galvenajiem sarežģījumiem ar ko jāsaskaras cilvēkiem, dodoties bēgļu gaitās. Kā viens no lielākajiem izaicinājumiem tika izcelta nepieciešamība mazināt noraidošo attieksmi pret bēgļiem. Jauniešiem bija iespēja izteikt savus ierosinājumus, kā šo noraidošo attieksmi mainīt.

Pārtraukumos, dalībniekiem bija iespēja pašiem iejusties bēgļu ikdienā ar 3D virtuālās realitātes ierīču palīdzību, aplūkojot patieso situāciju Zaatari nometnē Jordānijā. Neformālā vidē bija iespēja uzklausīt pieredzējušu uzņēmēju stāstus un pieredzi.

Sīvā konkurencē, žūrija par uzvarētāju atzina sociālās ēdnīcas ‘’Manuš’’ ideju, ar kuras palīdzību jaunieši plāno nodarbināt bēgļus no tuvajiem austrumiem. Uzvaru guvušo komandu pārstāvēja libāniete Elah Ruth AbiSaab, kura pati dzīvo Serbijas galvaspilsētā Belgradā. Balva, ko ieguva uzvarētāji ir pūļa finansēšanas kampaņa, un profesionāls atbalsts no Horvātijas uzņēmuma ‘’Brodoto’’.

 

Konference arī ievadīja noslēguma posmu Erasmus+ projektam ‘’Together: Refugees and Youth’’. Šī projekta mērķis ir veicināt pozitīvu attieksmi pret migrantiem un ar jaunatnes darba metodēm sekmēt viņu iekļaušanu sabiedrībā un darba tirgū.